World Vol.119


https://twitter.com/mattskala/status/1382170536332124162
https://twitter.com/TheStreet/status/1380524654532628485


https://twitter.com/SkyNews/status/1383469052144721925


https://twitter.com/RUSI_org/status/1382638890704637953


UK Vol.179 (incl public policy)


https://twitter.com/CPSThinkTank/status/1380474441390522372
https://twitter.com/CPSThinkTank/status/1380474441390522372
https://twitter.com/spectator/status/1381931272335937536


https://twitter.com/MRJKilcoyne/status/1380879460589834242
https://twitter.com/IPPRScotland/status/1381514494371827712


https://twitter.com/NEF/status/1382672556726001665
https://twitter.com/iealondon/status/1381547723409735680


https://twitter.com/warstudies/status/1379359416349233153


https://twitter.com/GinaAVale/status/1374787077489967108


https://twitter.com/ChathamHouseISR/status/1376802900203175937
https://twitter.com/ChathamHouseISR/status/1377713574261501952


https://twitter.com/TheSun/status/1382589507413757953
https://twitter.com/TheSun/status/1382649912563798017


https://twitter.com/bbcmerseyside/status/1379396039229210625


World Vol.116 (U.S., etc.)

https://twitter.com/OECDeconomy/status/1380475468021968900


https://twitter.com/ThomasMillerCo/status/1369626728927215618


Science and Technology Vol.60

https://twitter.com/NASA/status/1378473638761005062


https://twitter.com/engineers_feed/status/1377508638219198465


https://twitter.com/KC_USACE/status/1132679632891928579


https://twitter.com/yvs_raizada/status/1378043080280928256
https://twitter.com/kayak_diana/status/1378774772763475975


https://twitter.com/imageofalbania/status/1378027243188981764


https://twitter.com/BOM_au/status/1313592411424264194
https://twitter.com/UberFacts/status/1381793511289331713
https://twitter.com/CMEMS_EU/status/936549129249058817


https://twitter.com/OceanaEurope/status/1381893357962723330


https://twitter.com/basementvegan/status/1182809483157876736


https://twitter.com/LaurelCoons/status/1168652479971676160


World Vol.115 (U.S., etc.)


https://twitter.com/SkyNews/status/1379917198857224193


https://twitter.com/usedgov/status/1120413210337796096


U.S. universities and colleges Vol.80 (Montana State – business, natural sciences, etc.) / Montana Vol.11


Science and Technology Vol.59 (physics, chemistry, etc.)


https://twitter.com/NFLUK/status/1375417445398192135
https://twitter.com/tennisscotland/status/1245283812508086272


https://twitter.com/ImranSZN/status/1376453084335968256


https://twitter.com/jamesisfine/status/1374481696041537540


https://twitter.com/ShahoolR/status/1374413895075467272
https://twitter.com/ScienceVideos_/status/1375731959649869824
https://twitter.com/ScienceVideos_/status/1375740622645039105


https://twitter.com/natsabin/status/1374140917481869312


https://twitter.com/NASA_Technology/status/1351967487223623680


https://twitter.com/UCBerkeley/status/1073277614494752768


https://twitter.com/EU_ScienceHub/status/1252155926095761410


U.S. universities and colleges Vol.78 (UMontana) / Montana Vol.9


https://twitter.com/RainFreemanMPH/status/1352428573546569730


https://twitter.com/UMArtsandMedia/status/1271197564323328000


https://twitter.com/kylegvolk/status/1376682346007552006

https://twitter.com/UMontanaBiz/status/1378028798512398350
https://twitter.com/UMontanaBiz/status/1370443142495838209


https://twitter.com/UMontanaBiz/status/1171103701735395329


https://twitter.com/MontanaUMEM/status/1192489561559056384


World Vol.114 (U.S.)


https://twitter.com/SkyNews/status/1377953971575357440


https://twitter.com/wx_cruz/status/1378050664253775879


World Vol.113 (U.S., etc.)

https://twitter.com/LSEEcon/status/1374407312186642439


https://twitter.com/CarnegieEndow/status/1375117773156720641


U.S. universities and colleges Vol.72 (SLU) / Missouri Vol.18


https://twitter.com/The_Billiken/status/1360324053387669507


Science and Technology Vol.58 (Hydrogen, Artificial Intelligence, Coronavirus, etc.)


https://twitter.com/Quicktake/status/1370087670643359744
https://twitter.com/Quicktake/status/1369560187871375360
https://twitter.com/UniofOxford/status/1370046870484086784
https://twitter.com/energynetworks/status/1369946089542062081
https://twitter.com/CSIRO/status/1369935793326854147
https://twitter.com/StrandMalin/status/1369181347873501186


https://twitter.com/Siemens_Energy/status/1369528724044054528


https://twitter.com/IntEngineering/status/1369460497318252544


https://twitter.com/EUEnergyNews/status/1370039076133425153


https://twitter.com/FCIndia_/status/1369118796296818688


https://twitter.com/FertilizerNews/status/1306869330429255682


https://twitter.com/PawlowskiMario/status/1369086421265440781
https://twitter.com/ehdezsanabria/status/1263170005044207617


https://twitter.com/MSFTIssues/status/1371378135770468354


https://twitter.com/Discovery/status/1367524133303705601


https://twitter.com/ScienceChannel/status/1365758318002765825


World Vol.103 (U.S., etc.)


https://twitter.com/PublicDiplomacy/status/1362832051557302276
https://twitter.com/Forum_2000/status/1316346048743452672


https://twitter.com/wef/status/1369332156485443584


https://twitter.com/BerkeleyLawCLEE/status/1366852918255575043


U.S. universities and colleges Vol.61 (OU) / Oklahoma Vol.12


https://twitter.com/OUResearch/status/1313845203128721409


https://twitter.com/OUResearch/status/1207762700614410240
https://twitter.com/OUResearch/status/1205531602564059136


https://twitter.com/Sensors_MDPI/status/1346360167961485312


https://twitter.com/ou_cass/status/1283791005213437957


U.S. universities and colleges Vol.46 (SDState) / South Dakota Vol.6

https://twitter.com/SDStateCAFES/status/1356354638157504512
https://twitter.com/SDStateCAFES/status/1341474898619883522


https://twitter.com/SDStateCAFES/status/1305885273163694080


https://twitter.com/SDStateNewsroom/status/1322257880536535042


https://twitter.com/SDSUFoundation/status/1363857852671037440


https://twitter.com/SDState/status/1288836838116012035


https://twitter.com/sdsucojo/status/1363971890935717892


https://twitter.com/SDState/status/1361359686151385090


https://twitter.com/SDState/status/1364304027417251842
https://twitter.com/SDState/status/1364258727818391555


https://twitter.com/SDState/status/1363533955732033541
https://twitter.com/SDState/status/1362894930541113346
https://twitter.com/SDState/status/1357010959546654722
https://twitter.com/SDState/status/1356994227666886658


https://twitter.com/SDState/status/1354474243254317064
https://twitter.com/SDState/status/1354198688176996360
https://twitter.com/SDState/status/1339661646957076480


https://twitter.com/SDState/status/1337109881921429504


https://twitter.com/SDState/status/1350850366804553734


https://twitter.com/GoJacksSDSU/status/1350228096687992832


U.S. universities and colleges Vol.43 (UMiami) / Florida Vol.19


https://twitter.com/UM_SoA/status/1327281762922278914


https://twitter.com/zoos_aquariums/status/1358167369529581571


U.S. universities and colleges Vol.42 (Florida State) / Florida Vol.18


https://twitter.com/FSUMarineLab/status/1357366907855331330


https://twitter.com/FSUMarineLab/status/1355166450709835778


https://twitter.com/FSUMarineLab/status/1350103020755890176


https://twitter.com/FSUMarineLab/status/1349015874368397315


https://twitter.com/MusicFSU/status/1360302865940684805


https://twitter.com/floridastate/status/1359876608392388608


https://twitter.com/floridastate/status/1362155844813680641
https://twitter.com/floridastate/status/1353093032871153665
https://twitter.com/floridastate/status/1346553876795846657
https://twitter.com/FSU_Softball/status/1363166523393646593


U.S. universities and colleges Vol.41 (USF) / Florida Vol.17


https://twitter.com/AdvanceUSF/status/1340415375087951873
https://twitter.com/AdvanceUSF/status/1362158645652443136


https://twitter.com/AdvanceUSF/status/1347199064392273923
https://twitter.com/USFResearch/status/1362015540382994434
https://twitter.com/wgcu/status/1362525837904531458


https://twitter.com/USFHealth/status/1356316126238670850


https://twitter.com/USFHealth/status/1362440302745763840


https://twitter.com/usfsp/status/1354891501432664064


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1362175270564823040


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1358430698860912640
https://twitter.com/USouthFlorida/status/1357343393400066050


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1354791454749691904


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1353855461779496960


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1353402463328620545
https://twitter.com/USouthFlorida/status/1353157795189817344


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1346924776183504899
https://twitter.com/USouthFlorida/status/1345747031537680384


https://twitter.com/USouthFlorida/status/1343270656193015810


U.S. universities and colleges Vol.40 (UCF) / Florida Vol.16


https://twitter.com/UCFSciences/status/1357690444054814721


https://twitter.com/UCF_Arboretum/status/1349751143614746629
https://twitter.com/UCFALUMNI/status/1349409938163048451


https://twitter.com/UCFGallery/status/1348730573762617346


https://twitter.com/UCFKnights/status/1341127553088536576
https://twitter.com/UCFBusiness/status/1359890441878065152
https://twitter.com/UCFBusiness/status/1354469976065925123
https://twitter.com/UCFBusiness/status/1349370121219940352
https://twitter.com/UCFBusiness/status/1340046743719833606
https://twitter.com/ucfcah/status/1359611033099390980
https://twitter.com/ucfcah/status/1362114592680390661


https://twitter.com/UCF/status/1352321563593347072
https://twitter.com/UCF/status/1351634536334057472
https://twitter.com/UCF/status/1343294833679470593
https://twitter.com/UCF/status/1347995809489453058
https://twitter.com/UCF/status/1347640719918317568
https://twitter.com/UCF/status/1344694557032767492
https://twitter.com/UCF/status/1344323612753485826
https://twitter.com/UCF/status/1344027662482718720
https://twitter.com/UCF/status/1343560081552646144
https://twitter.com/UCF/status/1362863275227054080
https://twitter.com/UCF/status/1362761102203842569
https://twitter.com/UCF/status/1362454834008399874
https://twitter.com/UCF/status/1362422118411997189
https://twitter.com/UCF/status/1361358610631069696
https://twitter.com/UCF/status/1360268930460254208
https://twitter.com/UCF/status/1359956351573766145
https://twitter.com/UCF/status/1359930418741534729
https://twitter.com/UCF/status/1359915602169786371
https://twitter.com/UCF/status/1359877853467189250
https://twitter.com/UCF/status/1358875246976143361
https://twitter.com/UCF/status/1358501534502326274
https://twitter.com/UCF/status/1358077238860603393
https://twitter.com/UCF/status/1357824581625647105
https://twitter.com/UCF/status/1357745553174654981
https://twitter.com/UCF/status/1357486093461954560
https://twitter.com/UCF/status/1357344410854256643
https://twitter.com/UCF/status/1356632954043330560
https://twitter.com/UCF/status/1354837066891358210
https://twitter.com/UCF/status/1352665328430542848
https://twitter.com/UCF/status/1350123831982125059
https://twitter.com/UCF/status/1348773182149337088
https://twitter.com/UCF/status/1347570014300352515
https://twitter.com/UCF/status/1341036201617272832
https://twitter.com/UCF/status/1340773973060186119


Science and Technology Vol.56 (Artificial Intelligence, Hydrogen, etc.)


https://twitter.com/NASA_Technology/status/1351967487223623680


https://twitter.com/MikeHudema/status/1353814488504545282
https://twitter.com/CWatkinsWDSU/status/1361353720689221635


https://twitter.com/ScotDevInt/status/1359504947050602503


https://twitter.com/HydrogenCouncil/status/1356881086484209667
https://twitter.com/H2Europe/status/1356875181864620032
https://twitter.com/H2Europe/status/1354817063760457728